Urbanism

Cerere emitere AC Cerere certificat urbanism

situație ACși CU -noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020 situație ACși CU-aprilie, mai, Iunie 2019 Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2023 Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2022 Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2021 Situatia autorizațiilor de construire emise in 2023 Situatia autorizațiilor de construire emise in 2022 Situatia autorizațiilor de construire emise in 2021 Raportari Octombrie 2023_Redacted Raportari ISC Septembrie 2023 Raportari ISC Septembrie 2022_Redacted Raportari isc septembrie 2021 Raportari ISC Octombrie 2021 Raportari ISC Octombrie 2020 Raportari ISC octombrie 2020 Raportari ISC Noiembrie 2024_Redacted Raportari ISC Noiembrie 2022_Redacted Raportari ISC noiembrie 2020 Raportari ISC Martie 2024_Redacted raportari isc martie 2023_Redacted Raportari ISC Martie 2022_Redacted Raportari ISC martie 2021 Raportari ISC Mai 2024_Redacted Raportari ISC Mai 2023_Redacted Raportari ISC Mai 2021 Raportari ISC luna Octombrie 2022_Redacted Raportari ISC Iunie 2023_Redacted Raportari ISC iunie 2022_Redacted Raportari ISC iunie 2021 Raportari ISC Iulie 2023_Redacted raportari ISC iulie 2022_Redacted Raportari ISC Ianuarie 2024_Redacted Raportari ISC ianuarie 2023_Redacted Raportari ISC ianuarie 2022_Redacted Raportari ISC ianuarie 2021 Raportari ISC februarie 2022_Redacted Raportari ISC februarie 2021 Raportari ISC februareie 2023_Redacted Raportari ISC Decembrie 2023_Redacted Raportari ISC decembrie 2021_Redacted Raportari ISC decembrie 2020 raportari ISC August 2023 Raportari ISC August 2022_Redacted Raportari ISC august 2021 Raportari ISC august 2020 Raportari ISC Aprilie 2024_Redacted Raportari ISC Aprilie 2023_Redacted Raportari ISC aprilie 2022_Redacted Raportari ISC aprilie 2021 Proces Verbal de Afisare si Raportari ISC luna iulie Proces Verbal Afisare iulie 2021 Proces Verbal Afisare - Certificate de urbanism si autorizatii de constructie Procese Verbale Afisare mai 2022_Redacted P.V. de afisare C.U. și A.C. noiembrie 2021_Redacted Certificate de urbanism emise in anul 2020 - Ianuarie - Mai Certificate de urbanism emise in anul 2019 - ianuarie-martie Certificate de urbanism emise in anul 2018 Certificate de urbanism emise in anul 2017 Certificate de urbanism emise in anul 2016 Certificate de urbanism emise in anul 2015 Autorizatii de construire emise in anul 2020 - Ianuarie - Mai Autorizatii de construire emise in anul 2019 - ianuarie-martie Autorizatii de construire emise in anul 2018 Autorizatii de construire emise in anul 2017 Autorizatii de construire emise in anul 2016 Autorizatii de construire emise in anul 2015 Autorizatii de construire emise in anul 2014
Alegeri Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu