Concursuri - Posturi vacanteCONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE INSPECTOR

Anunt concurs 22.05.2023 Descarca
Formular inscriere concurs 22.05.2023 DescarcaFuncțiilor publice de execuție vacante, după cum urmeaz:
a) Funcția publică de execuție, vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate și Inspecție Fiscală;
b) Funcția publică de execuție, vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate și Inspecție Fiscală;
c) Funcția publică de execuție, vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol;

Anunt Suspendare 16.05.2023 Descarca
Anunt 04.05.2023 Descarca
Model CV 04.05.2023 Descarca
Formular inscriiere 04.05.2023 DescarcaExamen promovare in grad profesional Kinetoterapeut

Rezultat final promovare 06.02.2023 Descarca
Raport final promovare 06.02.2023 Descarca
Rezultat interviu 03.02.2023 Descarca
Proces verbal interviu 03.02.2023 Descarca
Plan interviu 03.02.2023 Descarca
Rezultat selectie dosare 26.01.2023 Descarca
Anunt concurs 17.01.2023 DescarcaSelectie administrator SC PRIMCONS ALUNU SRL

rezultat selectie dosare 03.02.2023 Descarca
rezultat interviu 13.02.2023 Descarca
raport final 28.02.2023 Descarca
proces verbal selectie dosare 03.02.2023 Descarca
plan selectie 13.01.2023 Descarca
plan selectie 13.01.2023 Descarca
plan interviu 09.02.2023 Descarca
hot.123 selectie administrator societate 13.01.2023 Descarca
formular 4 acord obtinere date 13.01.2023 Descarca
formular 4 acord obtinere date 13.01.2023 Descarca
formular 3 consimtamant prelucrare date 13.01.2023 Descarca
formular 3 consimtamant prelucrare date 13.01.2023 Descarca
formular 2 declaratie conditii 13.01.2023 Descarca
formular 2 declaratie conditii 13.01.2023 Descarca
formular 1 fisa inscriere 13.01.2023 Descarca
formular 1 fisa inscriere 13.01.2023 Descarca
Anunt selectie administrator 13.01.2023 Descarca
Anunt selectie administrator 13.01.2023 Descarca
anexa 4 CONTRACT mandat la hot. 123_2022 13.01.2023 Descarca
ANEXA 3 la hot. 123_2022 selectie admin. 13.01.2023 Descarca
ANEXA 2 la hot. 123_2022 selectie admin. 13.01.2023 Descarca
ANEXA 1 la hot. 123_2022 13.01.2023 DescarcaSelectie administrator SC PRIMCONS ALUNU SRL

pv selectie dosare 04.01.2023 Descarca
Plan selectie administrator 19.12.2022 Descarca
hot.123 selectie administrator societate 19.12.2022 Descarca
formular 4 acord obtinere date 19.12.2022 Descarca
formular 4 acord obtinere date 19.12.2022 Descarca
formular 3 consimtamant prelucrare date 19.12.2022 Descarca
formular 3 consimtamant prelucrare date 19.12.2022 Descarca
formular 2 declaratie conditii 19.12.2022 Descarca
formular 2 declaratie conditii 19.12.2022 Descarca
formular 1 fisa inscriere 19.12.2022 Descarca
formular 1 fisa inscriere 19.12.2022 Descarca
Anunt selectie administrator 19.12.2022 Descarca
ANEXA calendar selectie admin. 19.12.2022 Descarca
anexa 4 CONTRACT mandat la hot. 123_2022 19.12.2022 Descarca
ANEXA 3 la hot. 123_2022 selectie admin. 19.12.2022 Descarca
ANEXA 2 la hot. 123_2022 selectie admin. 19.12.2022 Descarca
ANEXA 1 la hot. 123_2022 19.12.2022 DescarcaExamen promovare Inspector Cadastru

Rezultat final 07.09.2022 Descarca
Rezultat proba scrisa 07.09.2022 Descarca
Anunt concurs 25.08.2022 DescarcaAnunt Director Sportiv

Rezultat final 01.08.2022 Descarca
Rezultat interviu 28.07.2022 Descarca
Plan de interviu 28.07.2022 Descarca
Rezultat proba scrisa 26.07.2022 Descarca
Rezultat selectie dosare 18.07.2022 Descarca
Tematica si Bibliografie 01.07.2022 Descarca
Anunt concurs 01.07.2022 DescarcaAnunt Inspector,Clasa I, grad profesional debutant si asistent Compartimentul Agricol

Rezultat final 02.08.2022 Descarca
Rezultat proba interviu inginer agronom asistent 01.08.2022 Descarca
Rezultat selectie proba scrisa inginer agronom debutant 25.07.2022 Descarca
Rezultat dosare inginer agronom asistent 18.07.2022 Descarca
Rezultat selectie dosar inginer agronom debutant 18.07.2022 Descarca
Bibliografie 24.06.2022 Descarca
Tematica 24.06.2022 Descarca
Anunt concurs 24.06.2022 Descarca
PV afisare concurs 24.06.2022 DescarcaExamen promovare

Proces Verbal selectie dosare 19.04.2022 Descarca
tematica, bibliografie 28.03.2022 Descarca
Anunt examen promovare 28.03.2022 Descarca
Dispozitie comisia concurs promovare grad profesioanl 28.03.2022 DescarcaKINETOTERAPEUT debutant,

tematica, bibliografie 08.11.2021 Descarca
Anunt post vacant 08.11.2021 DescarcaInspector, clasa I, grad profesional debutant Compartimentului Contabilitate si Inspectie Fiscala

Rezultat Final 16.07.2021 Descarca
Raport Final 15.07.2021 Descarca
Plan interviu 15.07.2021 Descarca
Rezultate proba scrisa 12.07.2021 Descarca
Rezultate selectie dosare 02.07.2021 Descarca
Anunt si bibliografie contabilitate 10.06.2021 Descarca
Atributii post contabilitate 10.06.2021 Descarca
Documente dosar concurs contabilitate 10.06.2021 Descarca
ANEXA 1 - Formular de inscriere 10.06.2021 Descarca
Declaratie propria raspundere 10.06.2021 Descarca
Curriculum vitae Europass 10.06.2021 DescarcaInspector debutant/asistent in cadrul  Compartimentul Agricol

Rezultat final - Inspector debutant 19.07.2021 Descarca
Rezultat final - Inspector asistent 16.07.2021 Descarca
Raport final - Inspector debutant 15.07.2021 Descarca
Raport final - Inspector asistent 15.07.2021 Descarca
Rezultat interviu Inspector debuntant 15.07.2021 Descarca
Plan inverviu - Inspector debutant 15.07.2021 Descarca
Plan inverviu - Inspector asistent 15.07.2021 Descarca
Rezultate proba scrisa inspector asistent 12.07.2021 Descarca
Rezultate proba scrisa inspector debutand 12.07.2021 Descarca
Rezultate selectie dosare 02.07.2021 Descarca
Anunt si bibliografie concurs 10.06.2021 Descarca
Atributii post agricol 10.06.2021 Descarca
Documente dosar agricol asistent 10.06.2021 Descarca
Ddocumente dosar agricol debutant 10.06.2021 Descarca
ANEXA 1 - Formular de inscriere 10.06.2021 Descarca
Declaratie propria raspundere 10.06.2021 Descarca
Curriculum vitae Europass 10.06.2021 Descarca


Proces Verbal concurs promovare pentru postul asistent comunitar din cadrul Compartimentului Asistenta Comunitara 16.02.2021 Descarca
Examen pentru promovarea in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual incadrat pe postul de asistent medical comunitar debutant, ca urmare a finalizarii perioadei de debutant, in asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului Asistenta Comunitara 03.02.2021 DescarcaRezultat final - Muncitor calificat - instalator 07.12.2020 Descarca
Raport final - Muncitor calificat - instalator 07.12.2020 Descarca
Plan interviu - Muncitor calificat - instalator 07.12.2020 Descarca
Rezultat proba scrisa - Muncitor calificat - instalator 07.12.2020 Descarca
Proces verbal proba scrisa - Muncitor calificat - instalator 07.12.2020 Descarca
Raport selectie dosare Muncitor calificat - instalator 27.11.2020 Descarca
Anunt concurs Muncitor calificat - instalator 13.11.2020 Descarca Anunt
Descarca Tematica concursAnunt concurs Inspector, grad I, grad profesional debudant - Compartiment Agricol 11.03.2020 DescarcaRezultat final Inspector, gradul profesional II, Specializarea Cadastru 17.07.2019 Descarca
Raport final Inspector, gradul profesional II, Specializarea Cadastru 17.07.2019 Descarca
Plan interviu Inspector, gradul profesional II, Specializarea Cadastru 17.07.2019 Descarca
Rezultat proba scrisa Inspector, gradul profesional II, Specializarea Cadastru 17.07.2019 Descarca
Rezultatul selectie dosare Inspector, gradul profesional II, Specializarea Cadastru 10.07.2019 Descarca
Anunt Inspector, gradul profesional II, Specializarea Cadastru 25.06.2019 DescarcaRezultatul final - concurs Electrician, gradul profesional I 06.05.2019 Descarca
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere a concursul Electrician, gradul profesional I 22.04.2019 Descarca
Anunt Electrician, gradul profesional I 09.04.2019 DescarcaRezultatul final - concurs Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism ALUNU 06.05.2019 Descarca
Raport final - concurs Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism ALUNU 06.05.2019 Descarca
Plan interviu - concurs Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism ALUNU 06.05.2019 Descarca
Rezultat proba scrisa - concurs Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism ALUNU 06.05.2019 Descarca
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere a concursul Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism ALUNU 23.04.2019 Descarca
Anunt Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism ALUNU 26.03.2019 DescarcaAnunt Sef Serviciu - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APÀ SI CANALIZARE ALUNU 14.01.2019 DescarcaRezultat final concurs Administrator Spatiu Public de Recreere 28.01.2019 Descarca
Raport final concurs Administrator Spatiu Public de Recreere 28.01.2019 Descarca
Rezultat proba interviu concurs Administrator Spatiu Public de Recreere 28.01.2019 Descarca
Rezultat proba scrisa concurs Administrator Spatiu Public de Recreere 23.01.2019 Descarca
Rezultat selectie dosare concurs Administrator Spatiu Public de Recreere 16.01.2019 Descarca
Anunt Administrator spatiu public de recreere 28.12.2018 DescarcaRezultate finale concurs Asistent medical comunitar 28.01.2019 Descarca
Rezultate concurs proba scrisa Asistent medical comunitar 23.01.2019 Descarca
Rezultate concurs sectiunea-concurs Asistent comunitar 18.01.2019 Descarca
Anunt Asistent medical comunitar 28.12.2018 DescarcaRezultate finale concurs sofer, mecanic, electrician, muncitor calificat instalator, muncitor intretinere drumuri, muncitor intretinere spatiu public, sef sistem canalizare 13.12.2018 Descarca
Rezultate concurs proba scrisa sofer, mecanic, electrician, muncitor calificat instalator, muncitor intretinere drumuri, muncitor intretinere spatiu public, sef sistem canalizare 12.12.2018 Descarca
Rezultate concurs sofer, mecanic, electrician, muncitor calificat instalator, muncitor intretinere drumuri, muncitor intretinere spatiu public, sef sistem canalizare 05.12.2018 Descarca
Anunt posturi sofer, mecanic, electrician, muncitor calificat instalator, muncitor intretinere drumuri, muncitor intretinere spatiu public, sef sistem canalizare 20.11.2018 DescarcaRezultate final concurs de asistent comunitar 01.11.2018 Descarca
Rezultate contestație concurs de asistent comunitar 01.11.2018 Descarca
Rezultate selectie proba scrisa concurs de asistent comunitar 23.10.2018 Descarca
Rezultate selectie dosare inscriere concurs de asistent comunitar 23.10.2018 Descarca
Anunt concurs de asistent comunitar 17.10.2018 Descarca
Tematica asistent medical comunitar 08.10.2018 Descarca
Anunt posturi asistent medical comunitar 08.10.2018 DescarcaRezultat final Referent cultural in cadrul compartimenului Biblioteca Comunala 10.01.2018 Descarca
Rezultat interviu Referent cultural in cadrul compartimenului Biblioteca Comunala 10.01.2018 Descarca
Rezultat final Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 10.01.2018 Descarca
Rezultat interviu Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 10.01.2018 Descarca
Rezultat proba scrisa examen Referent cultural in cadrul compartimenului Biblioteca Comunala 10.01.2018 Descarca
Plan interviu Referent cultural in cadrul compartimenului Biblioteca Comunala 10.01.2018 Descarca
Rezultat proba scrisa examen Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 10.01.2018 Descarca
Plan interviu Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 10.01.2018 Descarca
Rezultat selectie dosar examen Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 04.01.2018 Descarca
Rezultat selectie dosar examen Referent cultural in cadrul compartimenului Biblioteca Comunala 04.01.2018 Descarca
Tematica concurs Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si referent cultural in candrul compartimenului Biblioteca Comunala 15.12.2017 Descarca
Anunt concurs- Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, - referent cultural in cadrul Compartimentului Biblioteca Comunala 15.12.2017 DescarcaRezultat contestatie 24.05.2017 Descarca
Anunt proba scrisa concurs inspector debutant 22.05.2017 Descarca
Rezultate selectie concurs functionari publici 16.05.2017 Descarca
Bibliografie pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol 24.04.2017 Descarca
Concurs Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol 24.04.2017 DescarcaRaport final concurs aachizitii publice 31.03.2017 Descarca
PV Proba scrisa concurs achizitii publice 31.03.2017 Descarca
PV Proba interviu achizitii publice 31.03.2017 Descarca
Selectie dosare concurs achizitii publice 24.03.2017 Descarca
PV Inspector de specialitate, grad profesional IA 23.03.2017 Descarca
Concurs Inspector de specialitate, grad profesional IA 09.03.2017 Descarca
Tematica si bibliografie pentru Inspector de specialitate, grad profesional IA 09.03.2017 DescarcaRaport final la examenul de promovare in grad profesional 21.02.2017 Descarca
Rezultat final la examenul de promovare in grad profesional 21.02.2017 Descarca
Rezultat interviu la examenul de promovare in grad profesional 17.02.2017 Descarca
Rezultat proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional 17.02.2017 Descarca
Proces verbal proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional 17.02.2017 Descarca
REZULTATUL Selectie dosarelor de inscriere la examenul de promovare Functia de inspector superior 13.02.2017 Descarca
Anunț concurs pentru Promovare functionari publici 18.01.2017 Descarca
2016

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator public în aparatul de specialitate al Primarului comunei Alunu, județul Vâlcea

Descarca varianta PDF Proces verbal rezultate finale Proces verbal selectie dosare Proces verbal interviu Proces verbal proba scrisa
Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu