Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu

rezultat proba scrisa - electromecanic pompe 30.10.2022 Descarca PDF
rezultat selectie dosare - electromecanic pompe 30.10.2022 Descarca PDF
Anunt concurs - electromecanic pompe 2022 30.10.2022 Descarca PDF
Bibliografie si tematica concurs instalator si electromecanic 12.05.2021 30.10.2022 Descarca PDF
Anunt concurs instalator si electromecanic 12.05.2021 30.10.2022 Descarca PDF
anunt concurs instalat apa si canalizare 09.12.2020 Descarca PDF
Bibliografie concurs casier 2020 30.10.2022 Descarca PDF
Anunt concurs casier 30.10.2022 Descarca PDF
Buget initial SPAAC ALUNU 2020 30.10.2022 Descarca PDF
Dare de Seama 31.03.2020 30.10.2022 Descarca PDF
PV concurs casier 15.01.2020 30.10.2022 Descarca PDF
Dare de Seama 30.06.2020 30.10.2022 Descarca PDF
Raport final concurs sef serviciu 15.01.2020 30.10.2022 Descarca PDF
Rectificare buget SPAAC ALUNU 30.03.2020 30.10.2022 Descarca PDF
anunt concurs Sef Serviciu si Casier 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELUIELI 30.09.2018 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENTURI 31.03.2019 30.10.2022 Descarca PDF
TARIFE VIDANJARE 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI 31.12.2018 30.10.2022 Descarca PDF
ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII SPAAC ALUNU 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI 30.06.2018 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI 31.03.2018 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI 30.06.2019 30.10.2022 Descarca PDF
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 30.10.2022 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI 30.09.2019 30.10.2022 Descarca PDF
Buget individual_RECTIFICARE 3 OCT.2019 30.10.2022 Descarca PDF
buget rectificat 26.06.2019 30.10.2022 Descarca PDF
cont executie cheltuieli 31 martie 2019 30.10.2022 Descarca PDF
cont executie cheltuieli 30 septembrie 2019 30.10.2022 Descarca PDF
Buget individual_ERORI 30.10.2022 Descarca PDF
Buget individual RECTIFICARE 1 28.05.2019 30.10.2022 Descarca PDF
Buget individual INITIAL 2019 30.10.2022 Descarca PDF
cont erxecutie cheltuieli 30 iunie 30.10.2022 Descarca PDF
tematica concurs mecanic 30.10.2022 Descarca PDF
anunt concurs mecanic 30.10.2022 Descarca PDF
pv 23.04.2019 30.10.2022 Descarca PDF
Bibliografie anunt mecanic 30.10.2022 Descarca PDF
Bibliografie anunt electrician 30.10.2022 Descarca PDF
Anunt concurs mecanic si electrician 30.10.2022 Descarca PDF
Anunt concurs economist 1.2 norma si mecanic 30.10.2022 Descarca PDF
Alegeri Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ ANUNŢ Vânzare Gazeta de alunu